Search results

Records found: 10  
Your query: All authors = "Hrádek Jiří"
 1. Deliktní právo / Luboš Tichý, Jiří Hrádek.    V Praze : C.H. Beck, 2017 . xlii, 496 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Z000100
  Deliktní právo

  book

 2. Elektronický obchod : směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES / Hrádek, J..    Svoboda, Zdeněk.9/9 (2001), s. 5-8.Právní rádce.
  article

  article

 3. K čemu se vztahuje a co zahrnuje nedbalost v soukromém právu / Karel Beran, Jiří Hrádek.    Jurisprudence.roč. 26, (2017), č. 1, s. 14-24.
  article

  article

 4. Odpovědnost státu za legislativní újmu = Staatshaftung für legislatives Unrecht / Luboš Tichý, Jiří Hrádek et al..    Praha :  Eva Rozkotová  2012 . 192 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Odpovědnost státu za legislativní újmu

  book

 5. Odpovědnost za dopravní nehody a odškodnění jejich následků ve Francii / Pavel Chaloupecký, Jiří Hrádek.    Rekodifikace & praxe.Roč. 4, (2016), č. 1, s. 14-20.
  article

  article

 6. Princip země původu v komunitárním právu : (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách) / Luboš Tichý, Jiří Hrádek, Jiří Vlastník. 1-Princip země původu v komunitárním právu :, 2009   .  Praha :  Karolinum,  2009 . 83 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  journal

  journal

 7. Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod / Luboš Tichý, Jiří Hrádek et al..    Praha : Beroun :  Univerzita Karlova v Praze ; Eva Rozkotová,  2010 . 119 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod

  book

 8. Předsmluvní odpovědnost : culpa in contrahendo / Jiří Hrádek.    Praha :  Auditorium,  2009 . 214 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Předsmluvní odpovědnost

  book

 9. Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku : komentář / Jiří Hrádek.    V Praze : C.H. Beck, 2017 . xii, 227 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku

  book

 10. Vymezení smluvních typů přepravních smluv po rekodofikaci / Jiří Hrádek.    Obchodněprávní revue.roč. 9, (2017), č. 7-8, s. 198-202.
  article

  article