Search results

 1. L'accessibilite a la procreation medicalement assistee et les paternites / Jiří F. Haderka.    Univerzita Palackého.s. 43-49.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 2. Aktuální otázky rodinného práva : (v ústrety Mezinárodnímu roku rodiny 1994) / Jiří F. Haderka.    Brno :  Masarykova univerzita,  1993 . 16 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Aktuální otázky rodinného práva

  book

 3. Cizí prvek v civilní praxi / Jiří Haderka, Jiří Mucha, Luboš Tichý.   . 190 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 4. Dokumenty Rady Evropy k bioetice / vybral a uspořádal Jiří F. Haderka.    Olomouc :  Právnická fakulta Univerzity Palackého,  1994 . 138 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 5. Etické komise a podobné orgány v jednotlivých státech / vybral a sestavil Jiří F. Haderka.    Olomouc :  Právnická fakulta Univerzity Palackého,  1994 . 81 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 6. Individuální výchova dítěte třetí osobou (§ 45 odst. 1, 2 ZR) / Kateřina Šlechtová ; vedoucí diplomové práce Jiří Haderka.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1998 . 99 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 7. Institut rodičovské zodpovědnosti v současném českém právu / Kateřina Šňupárková ; vedoucí diplomové práce Jiří Haderka.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 105 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 8. K čemu vede nedokonalá právní úprava u § 24a zákona o rodině / Jiří Haderka.    Winterová, Alena.47/6 (1999), s. 387-394.Právní praxe.
  article

  article

 9. K některým domnělým (i skutečným) nedostatkům zákona č. 91/1998 Sb. ve vztahu k osvojení / Jiří Haderka.    Winterová, Alena.47/7 (1999), s. 406-418.Právní praxe.
  article

  article

 10. K některým trampotám se svatebními svědky / Haderka, J. F..    Skálová, Pavla.33/1 (2000), s. 1-5.Správní právo.
  article

  article