Search results

 1. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých / K. Frömel ... [et al.].    Univerzita Palackého.5-11 : tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 2. Cvičení z antropomotoriky / Vojtěch Gajda, David Zahradník.    Ostrava :  Ostravská univerzita,  2000 . 63 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Z000100
  book

  book

 3. K alternativnímu testování dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti UNIFITTESTEM na 1. stupni ZŠ / Vojtěch Gajda.    5/1-2 (1995), s. 25-26 : tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 4. Manuál talentové přijímací zkoušky na studia tělesné výchovy / Karel Měkota ... [et al.].    Olomouc :  Univerzita Palackého,  1999 . 32 s. tab.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
  Z100000
  book

  book

 5. Ověření norem motorické výkonnosti UNIFITTESTu žáků ve věku 7-10 let / Vojtěch Gajda.    5/3 (1995), s. 15-18 : 6 tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 6. Podklady pro laboratorní cvičení z antropomotoriky / Vojtěch Gajda.    Ostrava :  Pedagogická fakulta,  1989 . 81 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
  book

  book

 7. Reliabilita a vzájemná validita vybraných položek testových systémů UNIFITTEST a EUROFIT dle výsledků šetření provedených u 11-14 leté školní mládeže / Vojtěch Gajda.    25 (1994), s. 77-89 : 6 tab., 3 příl..Tělesná kultura.
  article

  article

 8. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělávání : vybrané informace z řešení projektu MŠMT LS20007 Program podpory výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu / Karel Frömel ... [et al.].    Olomouc :  Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého,  2002 . 45 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
  book

  book

 9. Úvod do kinantropologie : semináře / Gajda V., Fojtík I..    Ostrava :  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra tělesné výchovy,  2008 . 53 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
  Z000100
  Úvod do kinantropologie

  book

 10. Vzájemná validita testů běžecké rychlostní schopnosti v diagnostice základní motorické výkonnosti žáků / Gajda, V..    3(4) (1993), s. 14-16 : tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article