Search results

Records found: 267  
Your query: All authors = "Frumarová Kateřina"
 1. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí / Kateřina Frumarová.    Správní právo.roč. 52, (2019), č. 3, s. 129-140.
  article

  article

 2. Akreditace na úseku vysokých škol [rukopis] / Kateřina Valentová.    2018 . 48 s. (56 297 znaků)
  book

  book

 3. Aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle soudního řádu správního [rukopis] / Michaela Malátová.    2021 . 69 s. (156 604 znaků)
  book

  book

 4. Aplikace správního řádu územními finančními orgány [rukopis] / Martina Navrátilová.    2021 . 218
  book

  book

 5. Bezprostřední zásah [rukopis] / Jan Mareš.    2014
  book

  book

 6. Bezprostřední zásah [rukopis] / Zuzana Studecká.    2013
  book

  book

 7. Blokové řízení [rukopis] / Ondřej Žáček.    2015 . 38 s. (75 477 znaků).
  book

  book

 8. Centrální evidence přestupků [rukopis] / Vladimíra Strakošová.    2015 . 48 s. (106 338 znaků)
  book

  book

 9. Činnost Nejvyššího správního soudu ve vztahu k volbám v České republice [rukopis] / Klára Drábková.    2020
  book

  book

 10. Disciplinární delikty [rukopis] / Tereza Weigelová.    2017 . 37 s. (81 303 znaků).
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.