Search results

Records found: 1  
Your query: All authors = "Foldová Vanda"
  1. Zveřejňování platů zaměstnanců veřejné sféry ve světle aktuálního rozsudku Nejvyššího správního soudu / Vanda Foldová, František Nonnemann.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 2, s. 63-70.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.