Search results

Records found: 16  
Your query: All authors = "Dzurenková Dagmar"
 1. Aeróbná kapacita mladých karatistov / Erika Zemková, Dagmar Dzurenková.    Dobrý, Lubomír.70/7 (2004), s. 42-43.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 2. Asociácia medzi vytrvalostným výkonom a inzerčno-delečným polymorfizmom génu pre angiotenzín konvertujúci enzým / Helena Hruškovičová ... [et al.].    6-10 : il..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 3. Diagnostika energetického zabezpečenia výkonu mladých karatistov / Erika Zemková, Dagmar Dzurenková.    Dobrý, Lubomír.69(3) (2003), s. 37-39.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 4. Diagnostika intenzity zaťaženia mládeže v karate / Erika Zemková, Dagmar Dzurenková.    Dobrý, Lubomír.70/1 (2004), s. 40-42.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 5. Diagnostika odrazových schopností karatistov výskokovým ergometrom / Erika Zemková, Dagmar Dzurenková, Peter Macko.    Telesná výchova a šport.Roč. 20, č. 1 (2010), s. 27-31.
  article

  article

 6. Genetická podmienenosť sportového výkonu / Helena Hruškovičová, Dagmar Dzurenková, László Kovács.    Teplý, Zdeněk.6(2) (2002), s. 97-104 : tab..Česká kinantropologie.
  article

  article

 7. Longitudinálne zmeny odrazovej výbušnosti u mladých rockenrollistov / Erika Zemková, Dagmar Dzurenková, Henrich Pelikán.    Dobrý, Lubomír.71/4 (2005), s. 43-44.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 8. Odrazová výbušnosť dolných končatín u rockenrollistov a jej rozvoj špeciálnymi tréningovými činnostmi / Erika Zemková, Henrich Pelikán, Dagmar Dzurenková.    Dobrý, Lubomír.70/8 (2004), s. 31-33.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 9. Odrazové schopnosti mladých rokenrolistov / Erika Zemková, Dagmar Dzurenková, Henrich Pelikán.    12(3) (2002), s. 18-20 : graf..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 10. Parametre stability postoja po silových cvičeniach vyvolávajúcich únavu dolných končatín / Erika Zemková ... [et al.].    Teplý, Zdeněk.11/2 (2007), s. 27-33.Česká kinantropologie.
  article

  article