Search results

Records found: 52  
Your query: All authors = "Bryxová Vendula"
 1. Aktuální problémy vymáhání dluhů po smrti dlužníka (odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele) [rukopis] / Petra Vyčítalová.  
  book

  book

 2. Cestovní smlouva a odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře [rukopis] / Dominika Švrčková.    2013
  book

  book

 3. Cestovní smlouva jako nový druh závazkových právních vztahů [rukopis] / Veronika Kadlecová.  
  book

  book

 4. Dědická smlouva jako nový institut občanského práva [rukopis] / Aneta Norská.    2015 . 63 s. (119 999 znaků)
  book

  book

 5. Dědická substituce - srovnání české a německé právní úpravy [rukopis] / Aneta Dvořáková.    2015 . 65 s. (142 397 znaků)
  book

  book

 6. Distanční smlouvy se zaměřením na problematiku nevyžádaného plnění [rukopis] / Michaela Štěpánová.    2010
  book

  book

 7. Informovaný souhlas pacienta [rukopis] / Lenka Švarcová.    2016 . 55 s. (95 928 znaků)
  book

  book

 8. Komparace právních úprav testamentární dědické posloupnosti v ČR a v zahraničí [rukopis] / Jan Juříček.    2009
  book

  book

 9. Koupě zboží v obchodě s ohledem na ochranu spotřebitele [rukopis] / Lukáš Randa.  
  book

  book

 10. Modifikace kupní smlouvy za využití vedlejších ustanovení [rukopis] / Jan Filip.    2010
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.