Search results

Records found: 16  
Your query: All authors = "Benčuríková Ľubomíra"
 1. Ako sa naučíš plávať? / Ľubomíra Benčuriková.    Telesná výchova a šport.Roč. 23, č. 4 (2013), s. 35-39.
  article

  article

 2. Intenzita pohybového zaťaženia na hodinách plávania / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčúriková.    16/1 (2006), s. 36-39.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 3. Nácvik techniky plávania hrou / Ľubomíra Benčuriková.    Telesná výchova a šport.roč. 25, č. 4 (2015), s. 14-17.
  article

  article

 4. Negatívne zmeny úrovne plaveckej spôsobilosti školskej populácie / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková.    12(4) (2002), s. 6-9 : grafy, tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 5. O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí / [zostavili Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková].    Bratislava :  Peter Mačura - PEEM,  2008 . 226 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  book

  book

 6. Organizácia, plánovanie a riadenie lyžiarskeho výcviku / Ľubomíra Benčuriková.    Telesná výchova a šport.roč. 26, č. 3 (2016), Metodická príloha, s. 1-4.
  article

  article

 7. Plavecká pripravenosť uchádzačov o bakalárské štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková.    Telesná výchova a šport.Roč. 21, č. 4 (2011), s. 23-26.
  article

  article

 8. Plavecká spôsobilosť žiakov základných škôl na Slovensku / Macejková, Y. - Benčuriková, L..    Dobrý, Lubomír.66(4) (2000), s. 39-42.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 9. Plavecká výkonnosť uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Yvetta Macejkova, Ľubomíra Benčúriková.    Telesná výchova a šport.roč. 29, č. 2 (2019), s. 37-41.
  article

  article

 10. Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť : zborník referátov prednesených na IX. ročníku vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou / [zostavili Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčúriková].    Bratislava :  Peter Mačura - PEEM,  2005 . 128 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.