Search results

 1. Funkce asistenta pedagoga u žáků s ADHD [rukopis] / Veronika Buchtová.    2018 . 88 stran
  book

  book

 2. Inkluze a současný stav péče o děti s hyperkinetickou poruchou chování v soukromé mateřské škole [rukopis] / Marta Kudělková.    2019 . 64 s. (111 018 znaků).
  book

  book

 3. Integrace dětí s poruchou autistického spektra na základní škole [rukopis] / Zuzana Šedová.    2019 . 83 stran (154 860 znaků)
  book

  book

 4. Intervenční metody u žáků s poruchami chování na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Petra Kotrlová.    2018 . 86 s.
  book

  book

 5. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění : obecná část / Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 . 221 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z110100
  Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění

  book

 6. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II., (Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením) / Pavlína Baslerová a kol..    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 139 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  book

  book

 7. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II., Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením [elektronický zdroj] / Pavlína Baslerová a kolektiv.   . 1 CD-ROM
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000
  computer file

  computer file

 8. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část I., Hmotněprávní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v činnosti SPC / Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Petr Hanák a kol..    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 121 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb

  book

 9. Kvalita života osob pečujících o dítě se sluchovým postižením [rukopis] / Eva Majkusová.    2019 . 80 s. (144 111 znaků)
  book

  book

 10. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením / Pavlína Baslerová a kolektiv.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012 . 107 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z120100
  Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením

  book