Search results

 1. Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách : sborník vědeckých prací účastníků mezinárodního semináře mladých slavistů = Aktual'ni javyšča v sučasnych slov'jans'kych movach ta literaturach : zbirnyk naukovych prac' učasnykiv mižnarodnoho seminaru molodych slavistiv/ [editor Alla Arkhanhelska].    Univerzita Palackého v Olomouci :  Olomouc ; Rivne,  2011 . 145 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  unrecognised

  unrecognised

 2. Aktual'nì pytannja perekladu: mìžmovnyj ì mìžkul'turnyj vymìr : kolektyvna monohrafìja = Aktuální otázky překladu: mezijazykový a mezikulturní výměr : kolektivní monografie / Alla Archanhel'ska.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 217 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  Aktual'nì pytannja perekladu: mìžmovnyj ì mìžkul'turnyj vymìr

  book

 3. Autorský neologismus jako prvek jazykové inovace (na materiálu tvorby Liny Kostenko nebo současných ukrajinských básníků) [rukopis] / Ester Niemczyková.    2012 . 86 s. (123 802)
  book

  book

 4. Bohatství" a "chudoba" v ruských a českých frazeologismech [rukopis] / Miroslava Divoká.    2014 . 139 s., (271 542 znaků)
  book

  book

 5. Čas ve frazeologickém obraze světa (na ruském, českém a anglickém materiálu) [rukopis] / Jana Bajerová.    2017 . 122 s. (197 254 znaků).
  book

  book

 6. Čelovek vo frazeologičeskoj kartine mira (v russko-češskom sopostavitel'nom plane) = Člověk ve frazeologickém obrazu světa (v rusko-českém srovnání) / Ludmila Stěpanova, Alla Arkhanhelska, Alexandr Polishchuk, Natalja Rajnochová, Markéta Svašková.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 . 171 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  Čelovek vo frazeologičeskoj kartine mira (v russko-češskom sopostavitel'nom plane)

  book

 7. Expresivní pojmenování ženy ze sémantického, gramatického a motivačně-pragmatického hlediska [rukopis] / Hana Mrázková.    2013 . 105 s. (162 011 znaků)
  book

  book

 8. Floronyma v ruské a české frazeologii [rukopis] / Radka Mořická.    2015 . 104 s. (180 000 znaků)
  book

  book

 9. Frazeologický obraz světa v ruštině, němčině a češtině (na materiálu zoonymních frazémů) [rukopis] / Lenka Hrušková.    2013 . 159 s. (191 516 znaků)
  book

  book

 10. Frazeologismy v románu "Otcové a děti" I. S. Turgeněva a problémy jejich překladu do češtiny [rukopis] / Tomáš Kožusznik.    2017 . 122 s. (183 715 znaků).
  book

  book