Search results

Records found: 50  
Your query: All authors = "Šubrt Jiří"
 1. Alcuin: Disputatio de rhetorica et de virtutibus sapientissimi regis Karli et Albini magistri [rukopis] / Roman Kuča.    2014 . 63 (144 330 znaků)
  book

  book

 2. Anekdota v latinské literatuře mezi pozdní antikou a humanismem [rukopis] / Václav Jakubíček.    2019 . 89 s. (169 959 znaků)
  book

  book

 3. Apokatastasis nebo apokalypsis? : antické představy o konci světa / [editor Jiří Šubrt].    Olomouc :  Univerzita Palackého,  2001 . 87 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  Apokatastasis nebo apokalypsis?

  book

 4. Civilizační teorie Norberta Eliase / Jiří Šubrt. Civilizační teorie Norberta Eliase, 1996   .  Praha :  Karolinum,  1996 . 106 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  journal

  journal

 5. Čas a společnost : k otázce temporalizované sociologie / Jiří Šubrt.    Praha :  ISV nakladatelství,  2003 . 158 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Čas a společnost

  book

 6. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd / Jakub Mlynář, Miroslav Paulíček, Jiří Šubrt a kol..    Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 221 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

  book

 7. Faidra Lucia Annaea Seneky. Komentovaný překlad prvních dvou dějství [rukopis] / Vladimíra Dobišová.  
  book

  book

 8. Rating  3/5, rated 1x
  Historická sociologie : teorie dlouhodobých vývojových procesů / Jiří Šubrt (ed.).    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2007 . 548 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Historická sociologie

  book

 9. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu / Jiří Šubrt, Jiří Vinopal ; recenzovali Blažena Gracová, František Kalvas ; redakce Kamila Veselá ; grafická úprava Jan Šerých.    Prague : Karolinum, [2013]  ©2013 . 1 online zdroj (256 stran)
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=881001
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000300
  Z100100
  book

  book

 10. Individualismus a holismus v sociologii : jak překonat teoretické dilema? / Jiří Šubrt.    Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 . 153 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  Individualismus a holismus v sociologii

  book