Search results

Records found: 252  
Your query: All authors = "Šínová Renáta"
 1. Adopce dětí homosexuálními páry [rukopis] / Helena Řehůřková.    2014
  book

  book

 2. Aktuální otázky interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských konfliktů [rukopis] / Eva Fabíková.    2021 . 77 s. (104 836 znaků)
  book

  book

 3. Aktuální otázky právní úpravy dovolání v České republice se zaměřením na právní stránku zásadního významu jako podmínku přípustnosti dovolání (ve srovnání s právní úpravou rakouskou) [rukopis] / Michala Plachká.    2013
  book

  book

 4. Aktuální otázky předběžných opatření upravujících poměry dítěte [rukopis] / Irena Leskovjanová.    2021 . 53 s. (109 429 znaků)
  book

  book

 5. Aktuální otázky rozkazního řízení [rukopis] / Petra Kulhánková.    2009
  book

  book

 6. Aktuální otázky výkonu rozhodnutí soudu členského státu Evropských společenství v České republice [rukopis] / Marta Tomášková.  
  book

  book

 7. Aktuální právní úpravy výjimek z neúplné apelace podle § 205a o.s.ř [rukopis] / Bedřich Fiala.    2018 . 49 s. (102 000 znaků).
  book

  book

 8. Aktuální praxe soudů při odstraňování vad podání se zaměřením na aplikaci článku 36 Listiny základních práv a svobod [rukopis] / Silvie Talpová.    2009
  book

  book

 9. Aktuální problematika povinného zastoupení účastníka řízení advokátem v civilním soudním řízení [rukopis] / Radka Kučerová.    2021 . 46 s. (98 339 znaků)
  book

  book

 10. Aktuální problémy exekučního řízení se zaměřením na náklady exekuce [rukopis] / Veronika Szuściková.  
  book

  book