Search results

 1. Anglický jazyk : (povinný předmět v I.-IV. ročníku).    Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1979 . 57 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 2. Bezpečnost socialistické vlasti / Jaromír Obzina.    Praha :  Horizont,  1980 . 286 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 3. Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy : dílčí projekty.    V Praze :  Státní pedagogické nakladatelství,  1983 . 112 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000
  book

  book

 4. Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy : projekt a důvodová zpráva.    V Praze :  Státní pedagogické nakladatelství,  1983 . 63 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000
  book

  book

 5. Environmental economics, policy and international relations : papers presented at 8th seminar of PhD students, young scientists and researchers of Visegrad group countries, October 12-13, 2006, The University of Economics, Prague, Czech Republic / organized by the University of Economics, Prague, (Department of Environmental Economics) and the Ministry of the Environment of the Czech Republic.    Prague :  Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře,  2006 . 254 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 6. Jubilejní sborník : u příležitosti XXV. Konference Karlovarské právnické dny 2017 = Festschrift : bei Gelegenheit der XXV. Konferenz Karlsbader Juristentage 2017 / pořadatel Spolek Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků ; spolupořadatelé Česká advokátní komora, Deutscher Anwaltverein e. V., Slovenská advokátska komora, Forschungsinstitut für mittel und osteuropäisches Wirtschaftsrecht e. V., Wien, Industrie und Handelskammer Oberfranken, Internationales Fachininstitut für Steuer und Wirtschaftsrecht e. V., Ústav štátu a práva SAV, Ústav státu a práva AV ČR ; ve spolupráci Ministerstvo spravedlnosti, Notářská komora ČR, Notárska komora SR, Unie podnikových právníků ČR, Velvyslanectví ČR v Rakousku ; v součinnosti Nakladatelství Leges, s. r. o., Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., Nakladatelství C.H. Beck, s. r. o., ATLAS consulting, spol. s r. o., Economia, a. s., OBCZAN.cz, Konkursní noviny, Právní rádce, ePrávo.cz, Jiné právo, právní prostor.cz ; partnerství AGROFERT, a. s., ČEZ, a. s., amyra, s. r. o. ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý a Simona Úlehlová.    Praha : Leges, 2017 . 294 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Jubilejní sborník

  book

 7. Komentář lesních zákonů a nařízení platných na celém území Československé republiky / Fr. Horna, Josef Daňha, Josef Ministr.    V Praze : Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1937 . xvi, 944 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Komentář lesních zákonů a nařízení platných na celém území Československé republiky

  book

 8. Normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční učebné kursy, připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě : výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 27. července 1939, č. 98.000-I.    V Praze :  Státní nakladatelství,  1939 . 152 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  Normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční učebné kursy, připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě

  book

 9. Obnova ekologické stability lesů / Igor Míchal a kolektiv.    Praha :  Academia,  1992 . 169 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  PRFH100000
  Obnova ekologické stability lesů

  book

 10. Parazitické dřevokazné houby / Alois Černý.    V Praze :  Státní zemědělské nakladatelství,  1989 . 99 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  Parazitické dřevokazné houby

  book