Search results

Records found: 70  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023845 xcla^"
 1. (Ne)jasné pojetí doménových jmen a jejich režimu v novém občanském zákoníku / Radka MacGregor Pelikánová.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 1, s. 5-13.
  article

  article

 2. Aktuální otázky označení původu a zeměpisných označení / Zuzana Slováková.    Obchodní právo.roč. 25, (2016), č. 10, s. 381-394.
  article

  article

 3. Analýza absolutních důvodů zamítnutí ochranných známek Společenství dle čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení na podkladě významných rozhodnutí Soudního dvora EU / Alena Beránková.    Průmyslové vlastnictví.Roč. 24, (2014), č. 6, s. 193-208.
  article

  article

 4. Blokační a spekulativní ochranné známky / Martina Kopcová.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 2, s. 54-62.
  article

  article

 5. Boj proti padělanému zboží v soudní a správní praxi / Robert Němec, Ondřej Čech.    Svoboda, Zdeněk.15/11 (2007), s. 10-14.Právní rádce.
  article

  article

 6. Certifikační ochranná známka v praxi ČR i v nové úpravě EU / Martin Boháček.    Obchodní právo.roč. 25, (2016), č. 12, s. 442-454.
  article

  article

 7. Certifikační ochranné známky v České republice, Slovenské republice a ve Spojených státech amerických / Vít Svejkovský.    Acta MUP.roč. 7, (2016), č. 1, s. 90-97.
  article

  article

 8. Definiční vymezení institutu ochranné známky dle právního řádu České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických / Martina Zdvihalová.    Průmyslové vlastnictví.roč. 27, (2017), č. 2, s. 37-48.
  article

  article

 9. Definiční vymezení institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie / Martina Zdvihalová.    Průmyslové vlastnictví.roč. 28, (2018), č. 1, s. 16-24 .
  article

  article

 10. Dopady registrace starší ochranné známky s dobrým jménem pro nepodobné výrobky a služby / Jarmila Císařová.    Acta MUP.Roč. 6, (2015), č. 2, s. 98-103.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.