Search results

 1. Analýza objektivních kritérií u přijímacích zkoušek pro uchazeče o studium tělesné výchovy: přehled za období 1970-1990 /.    Česká kinantropologie.roč. 19, č. 1 (2015), s. 46-60.
  article

  article

 2. Analýza plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium a hodnotenie plaveckého štvorboja študentov telesnej výchovy v Banskej Bystrici v rokoch 2000-2002 / Bence Matej.    Macejková, Yvetta.35-39 : tab..Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov.
  article

  article

 3. Analýza plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík.    16/2 (2006), s. 26-30.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 4. Dlouhodobá stabilita a predikční validita vstupní talentové zkoušky u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc / Vítězslav Prukner.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.305-321 : tab..
  article

  article

 5. Hodnocení atletické výkonnosti v rámci přijímacího řízení na FSpS v roce 2002 / Josef Michálek, Martin Sebera, Vlasta Vilímová.    Masarykova univerzita.144-149 : il., tab..Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  article

  article

 6. Hodnotenie fair play uchádzačov o štúdium na Fakulte športu Prešovskej univerzity / Marcel Nemec, Viera Bebčáková, Jana Šarišská.    Telesná výchova a šport.Roč. 22, č. 3 (2012), s. 34-38.
  article

  article

 7. Monitoring plaveckých výsledkov uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík.    Telesná výchova a šport.Roč. 20, č. 3 (2010), s. 31-35.
  article

  article

 8. Physical fitness of applicants for studies to the College of Physical Education and Sport in Bratislava / Jaromír Sedláček ... [et al.].    22 (1992), s. 227-230 : tab., grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 9. Plavecká výkonnosť uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík.    17/2 (2007), s. 5-8.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 10. Porovnanie plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium telesnej výchovy na Slovensku / Matej Bence, Ľubomír Kalečík, Dušan Chebeň.    18/1 (2008), s. 14-19.Telesná výchova a šport.
  article

  article