Search results

Records found: 32  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023739 xcla^"
 1. Církevní pozemkové vlastnictví v českých zemích a jeho osud v rámci provádění meziválečné pozemkové reformy / Gustav Novotný.     (1994), s. 93-96.Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti.
  article

  article

 2. Les commencements des transformations socialistes de l'agriculture tchécoslovaque dans les années 1948-1953 / Drahomíra Kopejtková ; translation Augustin Palát.    Purš, Jaroslav. (1988), s. 163-222.Historica XXVIII.
  article

  article

 3. Efficacité du travail servile e Rome (ses avantages et défauts) / V.I. Kousishchin.    Univerzita Karlova. (1991), s. 53-64.Graecolatina Pragensia. [Díl] 13.
  article

  article

 4. Elektrifikácia poĺnohospodárstva na Slovensku v rokoch 1918-1938 s ohĺadom na pozemkovú reformu / Ĺudovít Hallon.     (1994), s. 87-91.Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti.
  article

  article

 5. Evropská komise : zpráva o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví zemědělství / Peter Mišúr.    Obchodněprávní revue.roč. 10, (2018), č. 11-12, s. 342-346.
  article

  article

 6. K průběhům a výsledkům pozemkové reformy v okrese Uherské Hradiště / Antonín Gába.     (1994), s. 107-112.Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti.
  article

  article

 7. Ke klíčovým aspektům hodnocení První pozemkové reformy v České republice / Bedřich Čerešňák.     (1994), s. 39-42.Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti.
  article

  article

 8. Kolonizačná akcia pri I. pozemkovej reforme na Slovensku / Pavol Martuliak.     (1994), s. 81-85.Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti.
  article

  article

 9. Korekcie prvej pozemkovej reformy súčasnou legislatívou : (boj o výdobytky I. pozemkovej reformy) / Milan Štefanovič.     (1994), s. 135-138.Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti.
  article

  article

 10. Die landwirtschaftliche Revolution, der Bodenfonds und die kapitalische Grundrente in Böhmen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts / Leoš Jeleček ; Translated by Alfons Hubala.    Purš, Jaroslav. (1988), s. 123-161 : tab. v textu.Historica XXVIII.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.