Search results

  1. "Právní jazyk" z hlediska současných diskusí o spisovné češtině / František Hladiš.    Univerzita Palackého.51-53.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
    article

    article

  2. Zur Übersetzung und Entlehnung des deutschen Rechtswortschatzes im Stadbuch von Žilina - Sillein / Mária Papsonová.  
    article

    article