Search results

 1. Cvičení ve fitness centrech při oslabení hybného systému / Daniela Stackeová.    Dobrý, Lubomír.71/4 (2005), s. 26-32.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 2. Dětské hřiště - prvotní sportoviště člověka / Jana Jebavá, Jana Gürtlerová.    4/1 (1995), s. 50-51 : obr..Sport report.
  article

  article

 3. Formy poskytování veřejných sportovních zařízení v obcích České republiky / Jakub Popelka.    Telesná výchova a šport.roč. 24, č. 3 (2014), s. 38-42.
  article

  article

 4. Chrání nás tělocvična před znečištěným ovzduším? / Tomáš Doležal.    Dobrý, Lubomír.61/2 (1995), s. 38-41 : tab., 2 grafy.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 5. Jak spojit v učebně a tělocvičně drobné orientační závody s matematikou (Část 2) / Jiří Kirchner, Jan Hnízdil.    Dobrý, Lubomír.69(3) (2003), s. 28-30 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 6. Je zájem občanů o tělovýchovná zařízení v severočeském regionu? / Petr Jansa, Jiří Novotný, Jan Votruba.    24 (1992/93), s. 127-137 : 7 tab..Tělesná kultura.
  article

  article

 7. Městům i obcím chybějí veřejná sportoviště.    4/5 (1995), s. 6 : obr..Sport report.
  article

  article

 8. Možnosti využívání ozdravných programů / Jiří Novotný, Viléma Novotná, Jan Votruba.    Dobrý, Lubomír.60/3 (1994), s. 17-19.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 9. Názory (postoje) a zájmy adolescentní mládeže o sport, tělesnou výchovu a jiné pohybové aktivity / Petr Jansa.    Teplý, Zdeněk.6(2) (2002), s. 23-39 : tab..Česká kinantropologie.
  article

  article

 10. Po dálnici až na sjezdovky / Kotrba, J..    4/1 (1995), s. 52-53 : obr..Sport report.
  article

  article