Search results

 1. Agenturní zaměstnávání a zprostředkování zaměstnání : minul zákonodárce cíl? / Alena Klikar, Jiří David.    145/11 (2006), s. 1339-1348.Právník.
  article

  article

 2. Agenturní zaměstnávání : dočasné zapůjčování zaměstnanců podle zákona o zaměstnanosti / Jouza, Ladislav.    10 (2004), s. 58-69.Práce a mzda.
  article

  article

 3. Čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou / Bořivoj Šubrt.    56/6 (2008), s. 25-27.Práce a mzda.
  article

  article

 4. Čeští zaměstnanci se chystají do Unie / Bohatová, V. - Kouda, J..    Přikryl, Jan.31 (2003), s. příloha.Ekonom.
  article

  article

 5. Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět / Novotná, V..    Peroutková, Věra.4/5 (2002), s. 1-4.Právo a rodina.
  article

  article

 6. Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět. (Část 3) / Novotná, V..    Peroutková, Věra.4/7 (2002), s. 16-22.Právo a rodina.
  article

  article

 7. Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět. Část 2 / Novotná, V..    Peroutková, Věra.4/6 (2002), s. 18-21.Právo a rodina.
  article

  article

 8. Diskriminace na pracovišti / Eva Nehudková.    Práce a mzda.roč. 67, (2019), č. 7-8, s. 61-67.
  article

  article

 9. Jak proti nelegálnímu zaměstnávání podle práva Evropské unie / Jouza, L..    Báča, Jaromír.11 (2003), s. 44-50.Účetnictví.
  article

  article

 10. Jak se ucházet o zaměstnání / Stýblo, J..    LI/10-11 (2003), s. 83-89.Práce a mzda.
  article

  article