Search results

Records found: 81  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023544 xcla^"
 1. Aplikace norem trestního práva v oblasti sportu v České republice / Jiří Hruška, Pavel Hruška.    Trestní právo.(2013), Roč. 18, č. 1, s. 6-18.
  article

  article

 2. Být legislativcem : empirická šetření v administrativních fázích legislativy / Martin Škop, Barbora Vacková.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 27, (2019), č. 1, s. 5-28.
  article

  article

 3. Cesty k efektivnější justici / Jaroslav Mádr.    Havlíček, Karel.8/6 (2006), s. 2-10.Soudce.
  article

  article

 4. Co přináší návrh nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic / Alena Dvořáková.    Obchodněprávní revue.Roč. 5, (2013), č. 10, s. 287-290.
  article

  article

 5. Česká vodoprávní legislativa a vstup do Evropské unie / Punčochář, P..    3/4 (2004), s. 2-4.Právo a podnikání.
  article

  article

 6. Česká/Slovenská republika: srovnání úrovně konzolidace / Karel Vodička.    Klokočka, Vladimír.Roč. 11, (2004), č. 2, s. 158-175.Politologický časopis.
  article

  article

 7. Deficity zákonodárství a zákonodárného procesu v ČR / Marian Kokeš.    Proměny dělby moci Česko-polský právnický seminář.2015, s. 81-92.
  article

  article

 8. Delegace zákonodárné pravomoci z komparativní perspektivy / Jan Kysela.    14/2 (2006), s. 99-106.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 9. Designer drugs - nové syntetické drogy / Adéla Rosůlek.    Kriminalistika.roč. 52, (2019), č. 2, 127-136.
  article

  article

 10. Dotváření práva soudci (1. část) / Rüthers, B..    Havlíček, Karel.8 (2003), s. 2-7.Soudce.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.