Search results

Records found: 240  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023541 xcla^"
 1. (Ne)jasné pojetí doménových jmen a jejich režimu v novém občanském zákoníku / Radka MacGregor Pelikánová.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 1, s. 5-13.
  article

  article

 2. Aktuálně ke smlouvě o nájmu / Žaneta Olejarová.    Právo a rodina.(2012), Roč. 14, č. 1, s. 13-18.
  article

  article

 3. Aktuální výkladové problémy úpravy nemovitých věcí / Petr Tégl.    Právní rádce.Roč. 23, (2015), č. 2, s. 32-37.
  article

  article

 4. Bezúplatný převod (darování) a předkupní právo dle § 140 ObčZ / Ježek, M..    11/3 (2003), s. 112-119.Právní rozhledy.
  unrecognised

  unrecognised

 5. Bitcoin jako věc v právním smyslu / David Szostok.    Právní rádce.Roč. 24, (2016), č. 5, s. 24-26.
  article

  article

 6. Bolestné - rozdílné nároky podle pracovního a občanského práva a jejich dědění / Richard W. Fetter.    Národní pojištění.roč. 49, (2018), č. 4, s. 22-26.
  article

  article

 7. Co přinese zařazení rodinného práva do nového občanského zákoníku? / Milana Hrušáková.    Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe Lubyho právnické dni.2009, s. 433-436.
  article

  article

 8. Co působí problémy při náhradě škody / Filip Melzer.    Právní rádce.Roč. 23, (2015), č. 2, s. 38-42.
  article

  article

 9. Darovací slib / Václav Pilík.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 17, s. 579-583.
  article

  article

 10. Dědické právo v novém občanském zákoníku : nad novým kodexem soukromého práva / Václav Bednář.    Obchodní právo.(2012), Roč. 21, č. 5, s. 162-169.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.