Search results

 1. Dětské organizace chtějí záruky po státu / Doubrava, L..    Frey, Jiří.106/28 (2003), s. 10-11.Učitelské noviny.
  article

  article

 2. Diagnostika zájmu o sportovní a rekreační aktivity dětí a mládeže na letních táborech / Vladimír Srník, Jaroslav Mottl, Blahoslav Komeštík.    Perič, Tomáš. (1997), s. 137-138 : tab..Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 3. Interessen im Sport / Norbert Derner.    24 (1994), s. 7-11.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 4. Interest of inhabitants in some forms of physical activity / Zdeněk Teplý.    Kössl, Jiří.27/1 (1991), s. 43-53 : 4 tab., 5 grafů.Acta Universitatis Carolinae. Gymnica.
  article

  article

 5. Je možné kladně ovlivnit zájem žáků o tělesnou výchovu? / Bělá Hátlová, Luboš Brčák.    Dobrý, Lubomír.60/2 (1994), s. 33-34.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 6. Longitudinální sledování zájmu žáků základních škol o tělocvičnou aktivitu / Formánková, S..    27 (1997/98), s. 70-82 : 11 tab..Tělesná kultura.
  article

  article

 7. Longitudinální výzkum sportovních zájmů žáků základních škol / Soňa Formánková, Karel Frömel.    9(1) (1999), s. 9-12 : 5 tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 8. Nejvyšší čas zasadit i foglarovskou romantiku jako protiváhu týrání a násilí / Jan Šimáně.    Vraspír, Miloš.19-20 (1996), s. 30-31.Zpravodaj Sdružení přátel Jaroslava Foglara.
  article

  article

 9. Physical education and the development interests of children's in physical education / Petr Jansa ... [et al.].    Rychtecký, Antonín.30/2 (1994), s. 53-66 : 8 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 10. Pohybově neúspěšný žák v podmínkách školní tělesné výchovy / Kaplan, A..    Perič, Tomáš. (2001), s. 71-74 : tab., il..Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article