Search results

 1. Jaké postoje si vytvářejí pohybově talentované děti k rodičům / Jiří Ryba.    Dobrý, Lubomír.61/3 (1995), s. 40-42 : 2 tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 2. Mobilní telefon a styk rodiče s dítětem / Macháčková, L..    Peroutková, Věra.5/3 (2003), s. 12-16.Právo a rodina.
  article

  article

 3. Moc bez hranic : (Právo otce římské rodiny nad životem a smrtí) / Michal Skřejpek.    13/15 (2005), s. 549-557.Právní rozhledy.
  article

  article

 4. Nárok "manžela na manželku" / Michal Králík.    Svoboda, Zdeněk.15/4 (2007), s. 19-23.Právní rádce.
  article

  article

 5. Pernštejnové a Rožmberkové : politické, společenské a rodinné vztahy / Anna Kubíková.    Pernštejnové v českých dějinách. (1995), s. 227-230.Pernštejnové v českých dějinách.
  article

  article

 6. Povinnost a právo rodiče a dítěte na osobní styk / Romana Rogalewiczová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 219-231.
  article

  article

 7. Práva dítěte v rodičovském konfliktu / Lenka Westphalová, Romana Rogalewiczová.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 19, s. 660-666.
  article

  article

 8. Právní postavení domnělého otce (3.) : právo na styk domnělého otce s dítětem / Erika Horníčková.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 10, s. 9-15.
  article

  article

 9. Právo rodiče stýkat se s dítětem / Karolína Kutnarová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 2, s. 139-147.
  article

  article

 10. Psychické týrání partnera aneb Domácí násilí beze stop / Ludmila Čírtková.    Peroutková, Věra.9/6 (2007), s. 1-6.Právo a rodina.
  article

  article