Search results

Records found: 87  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023240 xcla^"
 1. Aktuálne trendy v právnej úprave riešenia sporov v pracovnom práve Slovenskej republiky / Juraj Hamuľák.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), suppl. 1, s. 91-104.
  article

  article

 2. Aktuální vývoj náhrady nemajetkové újmy také v pracovněprávních vztazích a co na to Ústavní soud? / Lucie Řehořová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 59-69.
  article

  article

 3. Alkohol a kouření na pracovišti - nový zákon / Ladislav Jouza.    Účetnictví.roč. /52/, (2017), č. 3, s. 35-37.
  article

  article

 4. Arbitrabilita v pracovněprávních sporech / Luděk Lisse.    Bažantová, Ilona.17/2 (2008), s. 2-18.Obchodní právo.
  article

  article

 5. Atypické pracovněprávní vztahy / Jakubka, J..    50/4 (2002), s. 1-12.Práce a mzda.
  article

  article

 6. Diskriminace v pracovněprávních vztazích / Marie Janšová, Karolína Placzeková.    Práce a mzda.roč. 66, (2018), č. 12, s. 24-30.
  article

  article

 7. Doby a lhůty v parcovněprávních vztazích a navrhovaná změna právní úpravy / Margerita Vysokajová.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 4, s. 15-18.
  article

  article

 8. Doručování důležitých pracovních písemností na poslední známou adresu zaměstnance / Richard W. Fetter.    Národní pojištění.roč. 49, (2018), č. 7, s. 21-24.
  article

  article

 9. Důsledky nabytí zletilosti a plné svéprávnosti účastníky pracovněprávních vztahů / Jakub Morávek.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 21, s. 742-748.
  article

  article

 10. Firmy a zaměstnanci / Olga Bičáková.    Žoha, Milan.17/5 (2005), s. 7-20.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.