Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023221 xcla^"
 1. Běh lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu / Markéta Lehká.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 5, s. 167-169.
  article

  article

 2. Elektronická podání (nejen) vůči správním orgánům ve světle soudní judikatury / Zdeněk Fiala.    Bezpečnostní teorie a praxe.Roč. 2013, č. 3, s. 63-68.
  article

  article

 3. Odměna sepisovatele návrhu na povolení oddlužení / Jolana Maršíková.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 5, s. 24-25.
  article

  article

 4. Podání datovou schránkou / Pavel Mates.    Právní rozhledy.Roč. 24, (2016), č. 10, s. 369-371.
  article

  article

 5. Podání učiněné prostřednictvím internetu bez zaručeného elektronického podpisu / Markéta Lehká.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 3, s. 97-99.
  article

  article

 6. Podání ze zahraničí v řízeních vedených v České republice / Alexander J. Bělohlávek.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 8, s. 267-272.
  article

  article

 7. Praktické poznámky k podání trestního oznámení / Tomáš Durdík.    Peroutková, Věra.8/10 (2006), s. 18-24.Právo a rodina.
  article

  article

 8. Praktický průvodce komunitárním právem.    Blanický, Ivan.zvl.č. (2001), s. 3-152.Bulletin advokacie.
  article

  article

 9. Právní aspekty komunikace v rámci řízení ve věcech služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů v kontextu soudní judikatury / Zdeněk Fiala.    Bezpečnostní teorie a praxe.roč. (2019), č. 1, s. 73-94.
  article

  article

 10. Právo akcionáře podávat návrhy a protinávrhy / Lucie Josková.    Obchodněprávní revue.Roč. 6, (2014), č. 9, s. 251-257.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.