Search results

 1. The basic sources of errors and limiting factors that are applied in the process of cinematography (videography) / Miroslav Janura ... [et al.].    27 (1997), s. 43-50.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 2. Fenomén sebepřesahování člověka v oblasti tělesné kultury / J. Štěrba.    Univerzita Palackého.91-92.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 3. Najpoužívanejšia matematická štatistika vo vedách o športe / Mária Majherová.    Antala, Branislav. (1996), s. 67-69 : 2 obr..Zborník.
  article

  article

 4. Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008.    Dvořáková, Dagmar.3 (2004), s. příloha.Akademický bulletin.
  article

  article

 5. Poznámky k hodnocení publikací v rámci Oborového a verifikačního hodnotícího panelu pro obor právní vědy a v rámci Expertního panelu společenské vědy / Monika Pauknerová.    Jurisprudence.roč. 25, (2016), č. 6, s. 63-66.
  article

  article

 6. Poznámky ke stati P. G. Schemppa / Jana Šafaříková.    Pedagogická kinantropologie 2002 Univerzita Karlova.s. 170-171.
  article

  article

 7. Scénář sběru kvalitativních dat ve výzkumu: proměnné ovlivňující život sociální skupiny / D. Másilka.    Univerzita Palackého.45-49.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 8. Věda a její role při zabezpečování tréninkového procesu / Václav Bunc.    Perič, Tomáš. (1997), s. 230-231.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 9. Věda a výzkum v tělesné výchově a sportu v ČR / Vaverka František.    Univerzita Karlova. (2001), s. 83-85.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 10. Vedy o športe - kritéria hodnotenia výledkov výskumnej práce / Roman Moravec.    8/2-3 (1998), s. 2-4.Telesná výchova a šport.
  article

  article