Search results

 1. Komparace dlouhé a krátké formy Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency second edition (bot-2) u dětí mladšího školního věku / Jan Jirovec, Jakub Holický.    Česká kinantropologie.roč. 21, č. 1-2 (2017), s. 60-68.
  article

  article

 2. K problematice specifiky sportu dětí / Jiří Radvanský ; Miroslav Kučera.    Dobrý, Lubomír.65(5) (1999), s. 2-6 : 1 obr., 1 tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 3. Sledování vybraných ukazatelů psychomotorického vývoje u dětí s LMD / Hana Kostihová.    Perič, Tomáš. (1997), s. 306-307.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 4. Vývinová charakteristika kinesteticko-diferenciačných schopností parametra času u 7-10 ročnej populácie / Sylvia Teplická.    Antala, Branislav. (1996), s. 12-16 : tab., grafy.Zborník.
  article

  article

 5. Vývoj dětí v podmínkách tělovýchovného působení / Zuzana Mazurovová.    Perič, Tomáš. (1997), s. 109-104 : tab..Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article