Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023038 xcla^"
 1. Právní úprava ochrany vynálezu / Ježek, J..    Svoboda, Zdeněk.11/3 (2003), s. 15-17.Právní rádce.
  article

  article

 2. Stížnosti na rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví a Ústavního soudu / Jiří Effmert.    Průmyslové vlastnictví.roč. 26, (2016), č. 2, s. 41-48.
  article

  article

 3. Udržovací poplatky regionálních systémů právní ochrany vynálezů / Stanislav Babický.    Acta MUP.Roč. 4, (2013), č. 2, s. 49-78.
  article

  article

 4. Vplyv právnej regulácie odmeňovania zamestnaneckých vynálezov na určenie výšky odmeny v kontexte pripravovanej novely slovenského patentového zákona / Renáta Bačárová.    Obchodněprávní revue.roč. 9, (2017), č. 5, s. 133-138.
  article

  article

 5. Vynálezy a autorská díla zaměstnanců v českém právu / Martin Boháček.    Obchodní právo.roč. 27, (2018), č. 9, s. 306-324.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.