Search results

Records found: 137  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0022794 xcla^"
 1. (Ne)jasné pojetí doménových jmen a jejich režimu v novém občanském zákoníku / Radka MacGregor Pelikánová.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 1, s. 5-13.
  article

  article

 2. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí / Kateřina Frumarová.    Správní právo.roč. 52, (2019), č. 3, s. 129-140.
  article

  article

 3. Akcionářská práva versus práva vlastníka k akcii / Vladimír Janošek.    Rekodifikace & praxe.Roč. 4, (2016), č. 2, s. 14-15.
  article

  article

 4. Aktuální otázky vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby / Barbora Vlachová.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 6, s. 21-25.
  article

  article

 5. Aniž křičte, že Vám stavbu bořím / Karel Eliáš.    14/8 (2006), s. 292-296.Právní rozhledy.
  article

  article

 6. "Avšak poklad není části gruntu a o akcesi nelze tudíž mluvit." : ještě k nálezu věcí skrytých / Ondřej Horák.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 3, s. 98-99.
  article

  article

 7. Bezúhonnost myslivecké stráže a omezení vlastnického práva územní rezervou - ústavněprávní implikace / Ondřej Vícha.    České právo životního prostředí.roč. 18, (2018), č. 1, s. 107-115.
  article

  article

 8. Budoucí právní úprava vlastnického práva k nemovitostem / František Pěcha.    Svoboda, Zdeněk.14/7 (2006), s. 25-26.Právní rádce.
  article

  article

 9. Co patří nám všem aneb Stát jako vlastník / Rubeš, P..    Přikryl, Jan.47/13 (2003), s. 46-49.Ekonom.
  article

  article

 10. Česká úprava věcných práv k nemovitostem / Karel Eliáš.    12/6 (2006), s. 174-176.Ad notam.
  article

  article