Search results

Records found: 142  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0022794 amg^"
 1. Das allgemeine Grundbuchsgesetz vom 25. Juli 1871 / Julius Schimkowsky.    Wien :  Manz'schen Buchhandlung,  1872 . VIII, 140 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 2. Autorská práva v architektuře : sborník přednášek z mezinárodního sympozia : 3. dubna 2009 v Brně.    Praha :  Česká komora architektů,  2009 . 45 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Autorská práva v architektuře

  book

 3. Bail-in a ochrana vlastnického práva / Radek Vojtek.    V Praze : C.H. Beck, 2021 . xxiii, 243 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Z000100
  Bail-in a ochrana vlastnického práva

  book

 4. Der Besitz, Art. 919-941 ZGB / erläutert von Emil W. Stark, Barbara Lindenmann.    Bern : Stämpfli Verlag, [2016]  ©2016 . xxix, 471 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Der Besitz, Art. 919-941 ZGB

  book

 5. Beteiligung am Produktiveigentum / herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz.    Hannover :  Evangelischen Kirche in Deutschland,  1993 . 322 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  book

  book

 6. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů BSM / Jaroslav Bičovský.    Praha :  Linde,  1993 . 234 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 7. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů BSM / Jaroslav Bičovský.    Praha :  Linde,  1994 . 234 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PDF000100
  PF200000
  Z100000
  Bezpodílové spoluvlastnictví manželů BSM

  book

 8. Církevní majetek a restituce / Mojmír Kalný.    Praha :  Občanský institut,  1995 . 28 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF300000
  Církevní majetek a restituce

  book

 9. Co je to vlastnictví?, aneb, Hledání principů práva a vlády / Pierre-Joseph Proudhon ; přeložila Helena Beguivinová.    Praha : Academia, 2022 . 429 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Co je to vlastnictví?, aneb, Hledání principů práva a vlády

  book

 10. Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d'examen : biens, obligations. Tome 1, Vol. 2 / Michel de Juglart, Alain Piedelievre, Stéphane Piedelievre.    Paris :  Montchrestien,  1997 . 485 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d'examen

  book