Search results

 1. Finanční asistence po rekodifikaci / Petr Vybíral, Jakub Živanský.    Rekodifikace & praxe.Roč. 2, (2014), č. 7, s. 11-20.
  article

  article

 2. Finanční úvěry v ekonomické praxi, postup obchodních bank / Zlámal, J..    9/7-8 (2000), s. 22-29.Právo a podnikání.
  article

  article

 3. Funkce směnky a její použití u spotřebitelských úvěrů / Kotásek, J..    Bažantová, Ilona.11/2 (2002), s. 20-27.Obchodní právo.
  article

  article

 4. Když se řekne smlouva o úvěru / Kolman, P..    Heger, Vladimír.13/41 (2002), s. 8,25.Veřejná správa.
  article

  article

 5. K jednomu aspektu výkladu ust. § 250 trestního zákona v aktuální judikatuře obecných soudů (včetně Nejvyššího soudu) pohledem ústavního pořádku / Radek Malenovský.    Jasná, Eva.6/4 (2007), s. 106-110.Trestněprávní revue.
  article

  article

 6. K zákonné úpravě družstevních záložen / František Helešic.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/7 (2005), s. 772-776.Právník.
  article

  article

 7. Leasingové financování a jeho vývoj / Petr Tomaštík.    Blanický, Ivan.6 (2005), s. 25-28.Bulletin advokacie.
  article

  article

 8. Několik poznámek k problematice půjčování pěněz spotřebitelům / Robert Pelikán.    16/3 (2008), s. 86-94.Právní rozhledy.
  article

  article

 9. Některé právní aspekty ochrany spotřebitele ve smlouvě o běžném účtu / Petr Liška.    15/3 (2007), s. 81-88.Právní rozhledy.
  article

  article

 10. Peníze pod kontrolou / Miroslav Škvára.    Národní pojištění.Roč. 47, (2016), č. 5, s. 31-33.
  article

  article