Search results

 1. Nad promlčováním úroků z prodlení / David Jochman.    Jurisprudence.(2013), Roč. 22, č. 6, s. 16-20.
  article

  article

 2. Následky porušení povinností při správě daní / David Košut.    Daně a finance.Roč. 22, (2014), č. 2-3, s. 3-19.
  article

  article

 3. Některé otázky kolem úroku z prodlení v obchodních vztazích / Miloš Tomsa.    15/1 (2006), s. 2-7.Obchodní právo.
  article

  article

 4. Nová směrnice sníží daňové zatížení dceřinek : platba úroků a licenčních poplatků do jiného státu v Evropské unii nebude podléhat zdanění v ČR / Kopecký, M. - Staněk, D..    Přikryl, Jan.35 (2003), s. 47.Ekonom.
  article

  article

 5. Nová úprava splatnosti ceny dodávek a úroku z prodlení v obch. transakcích / Miloš Tomsa.    Bažantová, Ilona.14/3 (2005), s. 2-7.Obchodní právo.
  article

  article

 6. Nová úprava úroků z prodlení a potírání prodlení v obchodních transakcích / Tomáš Hulva.    Blanický, Ivan.1 (2006), s. 20-24.Bulletin advokacie.
  article

  article

 7. "Povaha ustanovení" o úrocích z prodlení / Josef Bejček.    14/11 (2006), s. 406-410.Právní rozhledy.
  article

  article

 8. Předpoklady vzniku úroků z prodlení dle nového občanského zákoníku / Josef Šilhán.    Obchodněprávní revue.Roč. 6, (2014), č. 1, s. 5-10.
  article

  article

 9. Smlouva o běžném účtu - ujednání o úrocích a o úplatách / Tomsa, M..    Bažantová, Ilona.12/12 (2003), s. 2-6.Obchodní právo.
  article

  article

 10. Tři poznámky ke smluvní volnosti v otázce úroků z prodlení / David Navrátil.    14/13 (2006), s. 482-483.Právní rozhledy.
  article

  article