Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0022219 xcla^"
 1. Činnost systému ČÚBP v roce 2000 / Voldřich, J..    Čermák, Lubomír.26/10 (2001), s. 15-18.Sociální politika.
  article

  article

 2. Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a právo na odstupné / Petr Bukovjan.    Práce a mzda.roč. 66, (2018), č. 6, s. 38-42.
  article

  article

 3. Je úraz při vaření kávy pracovní? / Ladislav Jouza.    Národní pojištění.roč. 49, (2018), č. 12, s. 19-20.
  article

  article

 4. Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých v pracovněprávních vztazích / Petr Machálek, Vojtěch Kudlubiec.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 4, s. 115-124.
  article

  article

 5. Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu / Miroslav Bělina.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 18, s. 639-641.
  article

  article

 6. Nahrazování nemajetkové újmy při poškození zdraví a úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání / Vojtěch Kadlubiec.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 10, s. 7-12.
  article

  article

 7. Následky a odškodnění těžkého pracovního úrazu pohledem českého strážce ústavnosti / Vladimír Rejmont.    Účetnictví.roč. (2019), č. 1, s. 39-44.
  article

  article

 8. Netypické pracovní úrazy a jejich řešení po novele zákoníku práce / Jouza, L..    Havlíček, Karel.5/9 (2001), s. 6-12.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 9. Novelizace právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce / Margerita Vysokajová.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 10, s. 13-16.
  article

  article

 10. Postavení lékařské posudkové služby v navrhovaném systému úrazového pojištění / Radim Langer.    53/4 (2005), s. 23-28.Práce a mzda.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.