Search results

Records found: 85  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0022211 xcla^"
 1. Aktivní a pasivní věcná legitimace ve sporu o určení otcovství / Šmehlíková, R..    Peroutková, Věra.4/8 (2002), s. 11-14.Právo a rodina.
  article

  article

 2. Aktuálne aspekty právnej úpravy reklamy liekov / Marta Tyrolová.    59/11 (2007), s. 1422-1431.Justičná revue.
  article

  article

 3. Bezúplatný převod (darování) a předkupní právo dle § 140 ObčZ / Ježek, M..    11/3 (2003), s. 112-119.Právní rozhledy.
  unrecognised

  unrecognised

 4. České koncernové právo de lege ferenda v kontextu současné praxe a evropské harmonizace / Kremerová, P..    11/2 (2003), s. 74-78.Právní rozhledy.
  article

  article

 5. Družstevní byt po smrti člena družstva / Mašek, D..    Peroutková, Věra.12 (2002), s. 1-4.Právo a rodina.
  article

  article

 6. "Euronovela" zákona o zaměstnanosti : důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely zákona č. 1/1991 Sb. a č. 9/1991 Sb. - obecná část ; návrh novely zákona č. 1/1991 Sb. a č. 9/1991 Sb. / Steinichová, L..    Havlíček, Karel.8/5 (2002), s. 2-8.Právo a zaměstnání.
  article

  article

 7. Evropská komise odstartovala reformu předpisového rámce elektronických komunikací / Zdeněk Vaníček.    9/1 (2008), s. 1-5.Právní zpravodaj.
  article

  article

 8. Evropský advokát / Chudáčková, M..    Blanický, Ivan.8 (2002), s. 17-29.Bulletin advokacie.
  article

  article

 9. Finančné právo a životné prostredie / Ľubomír Grúň.    Košičiarová, Soňa.17 (1995), s. 188-212.Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.
  article

  article

 10. Hlavní důvody návrhů změn právní úpravy lékařské posudkové činnosti v sociální oblasti / Langer, R..    Havlíček, Karel.5/10 (2001), s. 12-20.Zdravotnictví a právo.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.