Search results

  1. Rating  4.3/5, rated 13x
    Trestní právo hmotné : obecná část ; zvláštní část / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Linde, 2005-  2009- Praha : Leges
    Trestní právo hmotné

    book