Search results

 1. Alexandrova technika a pánev / Elaine Belle.    Umění fyzioterapie.roč. 2, č. 3 (2017), s. 51-55.
  article

  article

 2. The corporeal schema and health problems / Anna Hogenová.    30/1 (2000), s. 7-11.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 3. Estetické pojetí tělesnosti / Petra Garbová, , Alena Moravcová, Ludmila Fialová.    Česká kinantropologie.Roč. 15, č. 3 (2011), s. 64-75.
  article

  article

 4. Etické problémy vzťahu športovca k svojmu telu / Josef Oborný, Zdeněk Maňák.    7/4 (1997), s. 2-4.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 5. Health and relationship to one's body in students of physical education and sports in Prague, Cologne and Moscow / L. Fialová, J. Mrazek, I. Bychovskaja.    29/2 (1999), s. 31-37.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 6. K právní povaze lidského těla / Miroslav Ondrúš.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), 13-14, s. 463-471.
  article

  article

 7. Komu patří mé tělo : několik úvah o právním statutu oddělených částí těla a mrtvoly / Dostál, O..    Havlíček, Karel.VII/10 (2003), s. 8-14.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 8. Kulturní souvislosti lidské tělesnosti / Ivo Jiránek.    Teplý, Zdeněk.5(1) (2001), s. 61-74.Česká kinantropologie.
  article

  article

 9. Matematické modelování jako nástroj objektivizace pohybové činnosti člověka / Adamec, J. - Vaverka, F..    Hanelová, Zuzana. (1999), s. 97-100 : il..Pohyb a zdraví.
  article

  article

 10. Metody zkoumání nespokojenosti s tělem / Ludmila Fialová.    Teplý, Zdeněk.11/3 (2007), s. 41-47.Česká kinantropologie.
  article

  article