Search results

 1. 10 let AŠSK ČR - příležitost pro školní sportovní kluby / Stanislav Benda, Karel Chotovinský, Jaroslav Koukal.    Dobrý, Lubomír.68(2) (2002), s. 13-14.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 2. Aerobik na ZŠ a SŠ / Radim Štryncl.    Dobrý, Lubomír.70/4 (2004), s. 36-37.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 3. Aerobní zdatnost a její rozvoj ve školní tělesné výchově. [Část] (2) / Suchomel, A. - Turek, M..    Dobrý, Lubomír.62(7) (1996), s. 34-40 : 1 obr., 2 tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 4. Agresivita žáků v Evropě roste.    Frey, Jiří.106/19 (2003), s. 15.Učitelské noviny.
  article

  article

 5. Achievement motivation and school physical education / Václav Hošek, František Man.    Rychtecký, Antonín.30/1 (1994), s. 5-9 : 2 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 6. Aktivizácia žiakov na hodinách telesnej výchovy / Majerský, O..    3(2) (1993), s. 2-5.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 7. Aktuální problémy Asociace školních sportovních klubů ČR / Jaroslav Koukal.    Perič, Tomáš.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.s. 90-93.
  article

  article

 8. Aktuální stav výuky zdravotní tělesné výchovy na vybraných základních školách / Štefan Balkó, Hana Kabešová, Lenka Černá, Iva Balkó, Miroslava Dobrodinská, Žaneta Koutová, David Cihlář.    Česká kinantropologie.roč. 21, č. 3 (2017), s. 23-32.
  article

  article

 9. Aktuální témata tělesné výchovy na 2. stupni základní školy / Libor Flemr.    Česká kinantropologie.roč. 22, č. 3-4 (2018), s. 7-12.
  article

  article

 10. Aktuální úroveň gymnastických dovedností žáků na základních školách v Klatovech / Petr Valach, Nikola Halasová.    Česká kinantropologie. Roč. 17, č. 2 (2013), s. 38-46.
  article

  article