Search results

 1. Cardio-respiratory endurance as a mediating factor in subjective evaluation of health / L.J. Bilek, S.J. Chisholm.    Rychtecký, Antonín.34/1 (1998), s. 95-101 : 2 obr., 2 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 2. Funkčné ukazovatele futbalistov rôzneho veku a výkonnosti / Leitner J..    Labudová, Jela. (1996), s. 49-53 : tab..Vedy o športe.
  article

  article

 3. The impact of postural changes, physical exercise and age on dynamic alterations in the frequency of individual spectral component heart rate variability / T. Brychta ... [et al.].    27 (1997), s. 67-74 : tab., grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 4. Individuální monitoring srdeční frekvence plavců / Dušan Viktorjeník, Filip Neuls, Zbyněk Svozil.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.391-397 : grafy, tab..
  article

  article

 5. Influence of body position on cardiovascular changes during isometric exercise / Wiesław Pilis ... [et al.].    28 (1998), s. 43-46 : tab., grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 6. Je telesná výchova prostriedkom alebo cieľom? / Tomáš Stejskal.    Dobrý, Lubomír.65(2) (1999), s. 12-14 : 1 obr..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 7. Náhlá kardiovaskulární smrt mladého sportovce a jak jí předcházet. I. část, Preventívní skríninkové vyšetření sportujících dětí a mládeže / Bohdan Semiginovský.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 78, č. 1 (2012), s. 47-48.
  article

  article

 8. Náhlá kardiovaskulární smrt mladého sportovce a jak jí předcházet. II. část, Spouštěcí faktory náhlé kardivaskulární smrti u rizikových jedinců / Bohdan Semiginovský.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 78, č. 2 (2012), s. 44-48.
  article

  article

 9. Pešia turistika ako vhodný identifikátor zmien prejavujúcich sa v kardiovaskulárnom systéme rekreačnej športovkyne na úrovni stredohoria / Karol Görner, Jaroslav Kompán.    Masarykova univerzita.47-50 : tab..Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  article

  article

 10. Repetitorium zdravotní TV. Část 17, Cvičební jednotka pro cvičence se srdečně cévním oslabením / Blanka Hošková, Miluše Matoušová.    Dobrý, Lubomír.64/3 (1998), s. 31-35 : 6 obr..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article