Search results

 1. Agentivität und Prozessualität als Subsysteme der verbalen Pragmastruktur (am Beispiel des tschechischen) / Klaus Trost.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A.Roč. 43, č. 42 (1994), s. 15-28.
  article

  article

 2. Preliminary remarks on the Grammaticae bohemicae... (1603) of Vavřinec Benedikt Nudožerský / Nancy S. Smith.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A.Roč. 43, č. 42 (1994), s. 61-67.
  article

  article

 3. A propos de l'interrogation en français contemporain / Antonín Vondráček.     (1996), s. 79-88.Cizí jazyky V.
  article

  article

 4. Výpovědní útvary s mediálním že / Miroslav Grepl.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A.Roč. 43, č. 42 (1994), s. 29-33.
  article

  article