Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0020721 xcla^"
 1. Svědecká přísaha podle německé právní úpravy / Filip Ščerba.    Státní zastupitelství.roč. 15, (2017), č. 4, s. 35-42.
  article

  article

 2. Svědecká způsobilost obětí / Ludmila Čírtková.    Bezpečnostní teorie a praxe.Roč. 2014, č. 1, s. 41-50.
  article

  article

 3. Účast obviněného na rekognici z pohledu zásady "nemo tenetur se ipsum accusare" / Veronika Pochylá.    Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu Olomoucké právnické dny (konference.2016, s. 219-224.
  article

  article

 4. Uplatnění elektronických důkazů u soudu / Sandra Jiříčková.    Právní rádce.(2013), Roč. 20, č. 2, s. 32-33.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.