Search results

Records found: 52  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0020570 xcla^"
 1. Aplikace autorského zákona na výuku na vysokých školách / Zdeňka Beranová.    Acta MUP.Roč. 4, (2013), č. 1, s. 64-69.
  article

  article

 2. Aplikovaná tělesná výchova : magisterské studium na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci / Hana Válková.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 219-222.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 3. Aplikované pohybové aktivity / Hana Válková.    Dobrý, Lubomír.62(1) (1996), s. 38-40.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 4. Bioetyka w kształceniu studentów rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego / Przyłuska-Fiszer, A..    Hodaň, Bohuslav. (2001), s. 127-137.Humanitní základy kinantropologických studií.
  article

  article

 5. Cesty za vzděláním / Bohatová, V..    Přikryl, Jan.40 (2003), s. 28.Ekonom.
  article

  article

 6. Cíle, kriteria a normy studia tělesné výchovy na vysokých školách / Blahoslav Komeštík.    6/4 (1996), s. 5-7 : 3 obr., 1 tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 7. Hodnocení vzdělání získaného na FTVS UK očima studentů závěrečných ročníků / Pavel Tilinger, Tomáš Perič.    7/2 (1997), s. 6-10.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 8. Humanitní a společenskovědní discipliny v kinantropologických studiích / Hodaň, B..    Hodaň, Bohuslav. (2001), s. 7-11.Humanitní základy kinantropologických studií.
  article

  article

 9. Humanitní disciplíny v obsahu tělovýchovného vzdělávání - historický pohled / Štekr, V..    Hodaň, Bohuslav. (2001), s. 98-102.Humanitní základy kinantropologických studií.
  article

  article

 10. Humanitní předměty ve studiu tělesné výchovy na KTVS Univerzity Hradec Králové / Stloukalová, B..    Hodaň, Bohuslav. (2001), s. 25-30 : tab..Humanitní základy kinantropologických studií.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.