Search results

Records found: 40  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0020560 xcla^"
 1. Administrativní problémy antického Říma / Milan Bartošek.    Soukup, Ladislav.24 (1981), s. 145-185.Právněhistorické studie.
  article

  article

 2. Analýza privatizace bezpečnosti v České republice s využitím modelu globálních bezpečnostních montáží / Oldřich Bureš.    Politologický časopis.(2013), Roč. 20, č. 1, s. 4-31.
  article

  article

 3. Čarodějnické procesy na Nymbursku na počátku 17. století / Petr Kreuz.    Soukup, Ladislav.34 (1997), s. 127-161.Právněhistorické studie.
  article

  article

 4. Česká advokacie ve světle právních předpisů z let 1868-1914 a jejich dobového výkladu / Stanislav Balík, ml..    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 97-116.Právněhistorické studie.
  article

  article

 5. Daně penze neuživí.    Přikryl, Jan.45/42 (2001), s. 29-30.Ekonom.
  article

  article

 6. Demografická studie vrcholových sportovců se sluchovým postižením v ČR z hlediska integračních trendů / Petra Kurková, Hana Válková.    Teplý, Zdeněk.6(2) (2002), s. 65-73 : tab..Česká kinantropologie.
  article

  article

 7. Edice nových pramenů z neznámého právního rukopisu doby poděbradské / Jiří Jurok.    Soukup, Ladislav.28 (1987), s. 75-104 : tab..Právněhistorické studie.
  article

  article

 8. Idea přirozeného práva v díle M.T. Cicerona / Richard Pomahač.    Soukup, Ladislav.21 (1978), s. 211-236.Právněhistorické studie.
  article

  article

 9. Jak vysvětlovat volební účast na individuální úrovni? / Lukáš Linek.    Politologický časopis.(2013), Roč. 20, č. 2, s. 117-138.
  article

  article

 10. Jednota právnická v Praze v letech 1864-1882 : (příspěvek k 125. výročí založení) / Stanislav Balík ml..    Soukup, Ladislav.32 (1992), s. 145-154.Právněhistorické studie.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.