Search results

Records found: 81  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0020554 xcla^"
 1. 50 rokov katedier telesnej výchovy na vysokých školách na Slovensku / Miroslav Bobrík.    12(3) (2002), s. 2-5.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 2. 55 rokov histórie katedier telesnej výchovy na STU v Bratislave / Miroslav Bobrík.    17/2 (2007), s. 8-11.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 3. Aeróbna vytrvalosť študentov FCHPT STU v Bratislave / Andrea Koláriková, Lucia Ondrušová.    Česká kinantropologie.roč. 22, č. 1 (2018), s. 6-14.
  article

  article

 4. Alma mater a kalokagatia / Jozef Hrčka.    16/4 (2006), s. 11-13.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 5. Analýza postojov k fajčeniu u poslucháčov FTVŠ UK Bratislava / Tomáš Gregor.    Telesná výchova a šport.Roč. 19, č. 2 (2009), s. 31-34.
  article

  article

 6. Analýza vstupnej úrovne zápočtových požiadaviek pohyblivosti v Základnej gymnastike u študentov 1. ročníka FTVŠ UK / Kristína Hižnayová, Jana Kalčoková.    Telesná výchova a šport.Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 12-15.
  article

  article

 7. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi funkčnej zdatnosti poslucháčov FCHPT STU v Bratislave / Miroslav Bobrík, Ľuboš Benko, Andrea Balková.    15/2 (2005), s. 9-11.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 8. Aplikace škál při odborném posuzování pohybových dovedností / Gabriela Kavalířová.    Teplý, Zdeněk.7/2 (2003), s. 79-90.Česká kinantropologie.
  article

  article

 9. Atletický viacboj - významná súčásť hodnotenia študentiek FTVŠ UK / Anton Lednický, Ladislava Doležajová.    Česká kinantropologie.roč. 19, č. 3 (2015), s. 14-21.
  article

  article

 10. Branná výchova na Univerzite Komenského v Bratislave v období prvej Československej republiky / František Seman.    Telesná výchova a šport.Roč. 22, č. 4 (2012), s. 24-28.
  article

  article