Search results

 1. 50 rokov katedier telesnej výchovy na vysokých školách na Slovensku / Miroslav Bobrík.    12(3) (2002), s. 2-5.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 2. 55 rokov histórie katedier telesnej výchovy na STU v Bratislave / Miroslav Bobrík.    17/2 (2007), s. 8-11.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 3. Aeróbna vytrvalosť študentov FCHPT STU v Bratislave / Andrea Koláriková, Lucia Ondrušová.    Česká kinantropologie.roč. 22, č. 1 (2018), s. 6-14.
  article

  article

 4. Aktuálny stav v športovom potápaní na slovenských vysokých školách / Kundis Peter.    Macejková, Yvetta.99-101.Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov.
  article

  article

 5. Alma mater a kalokagatia / Jozef Hrčka.    16/4 (2006), s. 11-13.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 6. Analýza plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium a hodnotenie plaveckého štvorboja študentov telesnej výchovy v Banskej Bystrici v rokoch 2000-2002 / Bence Matej.    Macejková, Yvetta.35-39 : tab..Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov.
  article

  article

 7. Analýza pohybové aktivity vysokoškolských studentů v mezinárodním kontextu / F. Neuls, J. Mitáš, J. Stelzer, K. Frömel.    Univerzita Palackého.26-32 : grafy, tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 8. Analýza postojov k fajčeniu u poslucháčov FTVŠ UK Bratislava / Tomáš Gregor.    Telesná výchova a šport.Roč. 19, č. 2 (2009), s. 31-34.
  article

  article

 9. Analýza úrovně pohybové aktivity a inaktivity univerzitních studentů a studentek TV a jiných oborů / V. Kudláček ... [et al.].    Univerzita Palackého.31-38.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 10. Analýza vstupnej úrovne zápočtových požiadaviek pohyblivosti v Základnej gymnastike u študentov 1. ročníka FTVŠ UK / Kristína Hižnayová, Jana Kalčoková.    Telesná výchova a šport.Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 12-15.
  article

  article