Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0020531 xcla^"
 1. Česko-saské kontakty a problematika středověkých cest přes Krušné hory a Děčínské stěny / Eva Černá, Tomáš Velímský.    Kaiserová, Kristina. (1993), s. 359-372 : 6 obr..Čechy a Sasko v proměnách dějin.
  article

  article

 2. Dějiny kriminality a hrdelního soudnictví v evropském kontextu : středověk a raný novověk / Jaroslav Pánek.    Šimek, Tomáš. (1995), s. 3-14.Hrdelní soudnictví Českých zemí.
  article

  article

 3. Devotio moderna, Čechy a roudnická reforma : (k úsilí o změnu mentalit v období rostoucí krize morálních hodnot) / Jiří Spěváček.    Polívka, Miloslav. (1995), s. 171-197 s..Mediaevalia Historica Bohemica.
  article

  article

 4. Dva příspěvky k velkomoravské tradici ve středověku / Pavel Radoměrský.    Moravský historický sborník.s. 353-366 : obr..
  article

  article

 5. Hrdelní soudnictví města Nymburka v době předbělohorské a jeho výkon / Petr Kreuz.    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 53-88.Právněhistorické studie.
  article

  article

 6. K dějinám obchodu a vzniku obchodního práva / Petra Skřejpková.    Soukup, Ladislav.34 (1997), s. 183-198.Právněhistorické studie.
  article

  article

 7. Když školu řídili studenti : boloňský univerzitní model a jeho ozvěny ve střední Evropě / Stočes, J..    Urban, Jan.XXV/3 (2003), s. 36-40.Dějiny a současnost.
  article

  article

 8. Mittelalterliche Nationalgeschichtsschreibung im östlichen Mitteleuropa / Norbert Kersken.    Polívka, Miloslav. (1995), s. 147-170 s..Mediaevalia Historica Bohemica.
  article

  article

 9. Obraz středověkých dějin slovanských národů a států včetně dějin Moravy / Jan Skutil.    Moravský historický sborník.s. 15-83 : obr..
  article

  article

 10. Rukopisy Digest v kontextu vývoje římského práva ve středověku / Terezie Pilarová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), suppl. 1, s. 75-90.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.