Search results

 1. American studies / edited by David M. Katzman, Norman R. Yetman.    Kansas (KS) :  Mid-America American Studies Association,
  journal

  journal

 2. Arkitektur DK / redaktion Poul Erik Skriver, Kim Dirckinck-Holmfeld.    Kobenhavn [Kodaň] :  Arkitektens Forlag,
  Arkitektur DK

  journal

 3. Catalogus cleri Archidiocesis Olomucensis.    Olomucii : Typis officinae archiepiscopalis Olomucii, 1941-1949 . [9?] svazků
  journal

  journal

 4. Časopis Matice moravské / František Bartoš, Vincenc Brandl, František Kameníček, František Rypáček, B. Navrátil, St. Souček, O. Odložilík, J. Šebánek, Vincenc Sameš, Bedřich Sindelář.    Brno :  Matice moravská,  1869-
  journal

  journal

 5. Časopis Slezského zemského muzea. Série B, Vědy historické / Jaromír Kalus.    Opava :  Slezské zemské muzeum,
  Časopis Slezského zemského muzea

  journal

 6. Dějiny a současnost : kulturně historická revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí / Zdeněk Šolle, J. Buk, J. César, F. Červinka.    Praha :  Orbis,  [1958] -
  journal

  journal

 7. Dějiny a současnost : kulturně historická revue / vedoucí redaktor Jan Urban, Tomáš Zahradníček, Eduard Burget.    Praha :  Lidové noviny,  1969-
  http://dejiny.nln.cz
  Dějiny a současnost

  journal

 8. Dějiny a současnost : kulturně historická revue Socialistické akademie / Zdeněk Šolle, J. Buk, J. César, F. Červinka.    Praha :  Orbis,  [1958] -
  journal

  journal

 9. Dvacáté století = The twentieth century.   .  sv.
  https://dvacatestoleti.ff.cuni.cz/
  Dvacáté století

  journal

 10. Entwürfe : Zeitschrift für Literatur /.    Zürich :  Verein entwürfe für Literatur,  1992- .  sv.
  journal

  journal