Search results

 1. Les appareils de la dictature dans la révolution hussite / František Šmahel.    Historický ústav (Akademie věd ČR. (1994), s. 59-74.Historica.
  article

  article

 2. Böhmen in der Endphase der hussitischen Revolution und internationale Aspekte seiner Entwicklung : Die Zuspitzung des Kampfes um den Charakter des böhmischen Staates in der Zeit der hussitischen Belagerung der Stadt Pilsen / Miloslav Polívka.    Purš, Jaroslav. (1989), s. 161-224.Historica XXIX.
  article

  article

 3. Český život sv. Alžběty Durynské a Tomáš ze Štítného / Jaroslav Kolár.    Polívka, Miloslav. (1995), s. 221-232 s..Mediaevalia Historica Bohemica.
  article

  article

 4. Člověčenství / Jaroslav Čechura.    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 33-52.Právněhistorické studie.
  article

  article

 5. Edice nových pramenů z neznámého právního rukopisu doby poděbradské / Jiří Jurok.    Soukup, Ladislav.28 (1987), s. 75-104 : tab..Právněhistorické studie.
  article

  article

 6. Obnova zahraničních lén české koruny za Jiříka z Poděbrad / Jiří Veselý.    Soukup, Ladislav.8 (1962), s. 261-279.Právněhistorické studie.
  article

  article

 7. Prager und Pilsener Frauentestamente der Hussitenzeit im Vergleich / Thomas Krzenck.    Polívka, Miloslav. (1995), s. 265-278 s..Mediaevalia Historica Bohemica.
  article

  article

 8. Vzestup úlohy města Plzně v husitské době / Miloslav Polívka.    Státní oblastní archiv (Plzeň.1 (1995), s. 7-14.Západočeský historický sborník. [Díl] 1.
  article

  article