Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0019875 xcla^"
 1. Advokát v právnom štáte / Martina Gajdošová.    Právny obzor.roč. 102, (2019), č. 1, s. 22-43.
  article

  article

 2. Demokratický právní stát tesaný do pískovce / Ondřej Preuss.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 24, (2016), č. 3, s. 365-376.
  article

  article

 3. Demokratický právní stát v judikatuře Ústavního soudu ČR / Maxim Tomoszek.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 3, s. 41-55.
  article

  article

 4. Diskurz a autorita v evropské a postkomunistické právní kultuře / Siniša Rodin ; [z anglické verze přeložil Zdeněk Kühn].    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/8 (2006), s. 873-892.Právník.
  article

  article

 5. eJustice a totální zpřístupnění rozsudků / Lukáš Králík.    Právní rádce.roč. 26, (2018), č. 11, s. 60-64.
  article

  article

 6. Esenciální obsah základních práv jako součást podstatných náležitostí demokratického právního státu / Maxim Tomoszek.    Jurisprudence.Roč. 24, (2015), č. 2, s. 3-15.
  article

  article

 7. Evropský právní prostor / Věra Krajánková.    11/6 (2005), s. 197-199.Ad notam.
  article

  article

 8. Hypertrofie práva, její aspekty a jak jí čelit / Oto Novotný.    Právník.roč. 155, (2016), č. 7, s. 619-625.
  article

  article

 9. Jsou obecné právní principy pramenem práva v právním řádu ČR? / Libor Hanuš.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.146/1 (2007), s. 1-12.Právník.
  article

  article

 10. K argumentaci teleologickým výkladem : (vázanosti soudce zákonem) / Libor Hanuš.    15/7 (2007), s. 233-242.Právní rozhledy.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.