Search results

 1. K některým starobylým typům infinitivních konstrukcí / Milena Šipková.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A.Roč. 43, č. 42 (1994), s. 43-52.
  article

  article

 2. Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym / Jana Pleskalová.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A.Roč. 42, č. 43 (1994), s. 53-59.
  article

  article

 3. Preliminary remarks on the Grammaticae bohemicae... (1603) of Vavřinec Benedikt Nudožerský / Nancy S. Smith.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A.Roč. 43, č. 42 (1994), s. 61-67.
  article

  article