Search results

 1. Lodní sporty : instruktor pro kanoistiku, veslařství a jachting / list řídí Jan Šulc.    Praha :  Československá obec sokolská,  1949
  journal

  journal

 2. Lodní sporty : měsíčník pro kanoistiku, veslařství a jachting / list řídí Jan Šulc.    Praha :  Československá obec sokolská,  1950-1952
  journal

  journal

 3. Lodní sporty : odborný časopis / odpovědný redaktor Jan Šulc.    Praha :  Sportovní a turistické nakladatelství,  1956-
  journal

  journal

 4. Lodní sporty : odborný měsíčník Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport / vedoucí redaktor Jan Šulc.    Praha :  Státní tělovýchovné nakladatelství,  1953-1955
  journal

  journal

 5. Vodní sporty / vedoucí redaktor Josef Vančura.    Praha :  Olympia,  1948-
  journal

  journal