Search results

Records found: 137  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0019704 xcla^"
 1. Akcie na majitele - předpoklady pro omezení převoditelnosti / Lukáš Sadecký.    Soukromé právo.roč. 5, (2017), č. 10, s. 12-18.
  article

  article

 2. Aktuální otázky a judikatura k trestnému činu zneužívání informací v obchodním styku / Pavel Šámal.    Blanický, Ivan.15/1-2 (2008), s. 17-25.Bulletin advokacie.
  article

  article

 3. Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních společností / Doležil, T. ; Salač, J..    11/5 (2003), s. 224-229.Právní rozhledy.
  article

  article

 4. Arbitrabilita v pracovněprávních sporech / Luděk Lisse.    Bažantová, Ilona.17/2 (2008), s. 2-18.Obchodní právo.
  article

  article

 5. Co je cizí majetek ? / Zdeněk Koudela.    Právo a bezpečnost.roč. (2018), č. 2, s. 20-25.
  article

  article

 6. Co se o squeeze-out(u) nepíše. (1. část) / Martin Uszák.    Blanický, Ivan.3 (2007), s. 15-22.Bulletin advokacie.
  article

  article

 7. Co se o squeeze-out(u) nepíše. (2. část) / Martin Uszák.    Blanický, Ivan.4 (2007), s. 30-37.Bulletin advokacie.
  article

  article

 8. Company Law Package / Ondřej Křížek, Pavel Víšek.    Právní rádce.roč. 26, (2018), č. 10, s. 62-63.
  article

  article

 9. Corporate governance v právním řádu České republiky / Jan Dohnal.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, No. 3 (2015), s. 57-69.
  article

  article

 10. Činnost likvidátora jmenovaného soudem / Petr Hampel.    Svoboda, Zdeněk.14/6 (2006), s. 28-31.Právní rádce.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.